Club eXtra is voor kinderen van 5 t/m 12 jaar die een bewegingsachterstand vertonen. Een motorische achterstand kan door verschillende oorzaken zijn ontstaan en zich uiten in de gymles, op het schoolplein of bij de sportvereniging. Kinderen kunnen onzeker zijn, bang zijn om te bewegen/sporten en op sociaal gebied moeilijk vinden om contact te maken met andere kinderen.

 

Bij Club eXtra wordt er gewerkt in kleine groepjes (4-8 kinderen) die samen en apart gaan sporten in de gymzaal. Zij worden voorbereid op de komende gymlessen en andere activiteiten. Ook wordt er gekeken of eventuele motorische achterstanden in bewegen verholpen kunnen worden. Dit kan zijn a.d.h.v. een MRT- traject (motor remedial teaching). Om in aanmerking te komen voor Club eXtra kunt u een screening aanvragen bij Lisanne Polman.

 

 

Screening data: op aanvraag

Start lessen:  Deze informatie volgt later.

 

Wilt u meer informatie of uw kind aanmelden voor een screening stuur dan een e-mail naar sport@sporthaldeburcht.nl t.a.v. Lisanne Polman